Demonstration of feasible energy efficient measures in housing associations and in district heating networks, 19-20 September 2024

 

On 19 September, SAB (Sønderborg Housing Association) and Housing Europe, The European Federation of Public, Cooperative and Social Housing, are co-organising a Technical Seminar in Sønderborg (Denmark) to present demonstrated energy efficient measures in housing associations connected to district heating networks. The event will be followed by a site visit to SAB Departments 22 and 75, where the innovation solutions have been demonstrated. Managers and technical staffs in housing associations and in district heating companies are invited to participate.

On 20 September, ProjectZero with the support of SAB and Housing Europe is organising a Festival for tenants and children from housing associations in Sønderborg to play and learn about energy savings, sustainable life styles and climate positive activities.

Both events are part of the EU-funded project ARV, which aims to accelerate the renovation rate in Europe through the roll-out of Climate Positive Circular Communities.

The workshop will be held in Danish in Sønderborg, Denmark on 19-20 September 2024 from 9:00 to 16:00 CET.

Find the final agenda here in English.

Also, find the final agenda here in Danish.

Find our event on BUILDUP

 

🇩🇰 Demonstration af energi-og kosteffektive tekniske løsninger i almene boliger og i omkringliggende fjernvarmenet, 19-20. september 2024

Den 19. september arrangerer SAB (Sønderborg Andelsboligforening) og Housing Europe, The European Federation of Public, Cooperative and Social Housing, i fællesskab et teknisk seminar i Sønderborg (Danmark) for at præsentere og demonstrere energieffektive tiltag i boligforeninger, der er tilsluttet fjernvarmenet. Arrangementet vil blive efterfulgt af et besøg i SAB-afdelingerne 22 og 75, hvor de innovative løsninger er demonstreret. Ledere og teknisk personale i boligforeninger og fjernvarmeselskaber er inviteret til at deltage.Den 20. september arrangerer ProjectZero med støtte fra SAB og Housing Europe en festival for lejere og børn fra Sønderborgs boligforeninger, hvor de kan lege og lære om energibesparelser, bæredygtig livsstil og klimapositive aktiviteter.Begge arrangementer er en del af det EU-finansierede projekt ARV, som har til formål at fremskynde renoveringsraten i Europa gennem udrulning af klimapositive cirkulære samfund.

Workshoppen afholdes på dansk i Sønderborg, Danmark, den 19.-20. september 2024 fra kl. 9.00 til 16.00.

Find den endelige dagsorden her på engelsk.

Find også den endelige dagsorden her på dansk.

Find vores event på BUILDUP.

 

Share:

Subscribe to our Newsletter

Want to know more about the new generation of climate positive circular communities (CPCC)? Sign up to our bi-annual newsletter (no spam guaranteed)!